Το να γινόμαστε δυστυχείς με αυτά που δεν έχουμε συμβαίνει συχνά. Το να είμαστε όμως ικανοποιημένοι και ευτυχείς με αυτά που έχουμε συμβαίνει σπάνια.