Όταν ο Χριστός κατέχει την πρώτη θέση στη ζωή μας, τότε όλα τα άλλα βρίσκουν τη σωστή θέση τους.