Αν οι δύσκολες περιστάσεις μάς βρουν κοντά στον Θεό, τότε θα βρούμε τον Θεό μέσα στις δύσκολες περιστάσεις.