Οι σκοτεινές στιγμές των θλίψεων και οι σκοτεινές σπηλιές των ορυχείων μοιάζουν. Σ’ αυτές κρύβονται συχνά πολύτιμες διαμαντόπετρες.