Ποτέ δεν θα μπορέσει να μιλήσει κανείς με επιτυχία στους ανθρώπους για τον Θεό, αν δε μάθει να μιλάει συχνά στον Θεό για τους ανθρώπους.