Αν τα μαθηματικά απαιτούσαν απ’ τους ανθρώπους ηθική ζωή, πολλοί θα αμφισβητούσαν πως δύο και δύο κάνουν τέσσερα.