Η βασιλεία του Θεού θα είναι γεμάτη αμαρτωλούς μετανοημένους, ενώ η κόλαση θα είναι γεμάτη αμαρτωλούς αμετανόητους. Αυτή είναι η διαφορά.