Μερικοί άνθρωποι συμπεριφέρονται στον Θεό σαν να είναι δικηγόρος τους. Καταφεύγουν σ’ Αυτόν μονάχα όταν έχουν ενοχές και προβλήματα.