Να παίρνεις, γεμίζουν τα χέρια· να δίνεις, γεμίζει η καρδιά.