Η μικρότερη καλή πράξη είναι πιο χρήσιμη από τη μεγαλύτερη καλή πρόθεση. (Αββάς Μακάριος)