Ποτέ μην κάνεις κάτι για το οποίο δεν θα τολμάς να προσευχηθείς.