Στον κόσμο δυο ευκαιρίες έχει ο άνθρωπος να λέει τον πόνο του άφοβα: τη μητρική αγκαλιά όταν είναι παιδί και την προσευχή πάντοτε.