Αν ο Θεός δεν έχει την πρώτη θέση στις πρωινές μας σκέψεις, θα έχει την τελευταία θέση κατά την υπόλοιπη μέρα.