Μίσος σε κανέναν. Φιλία σε λίγους. Αγάπη σε όλους. Λατρεία στον Χριστό.