Μπροστά στο δικαστήριο του Θεού εκεί στον ουρανό μονάχα ένας συνήγορος μπορεί να παραστεί και να αγορεύσει: τα έργα της Αγάπης που έχουμε επιτελέσει εδώ στη γη.