Σηκώνοντας τα βάρη των άλλων, ελαφρύνουμε τα δικά μας.