Την ώρα της θλίψης μη λυγίσεις, παρά μονάχα για προσευχή.