Τούτο μονάχα είναι η ζωή: το να μη ζει κανείς μονάχα για τον εαυτό του.