Αληθινός φίλος είναι εκείνος που στους γύρω εξυμνεί τα προτερήματά μας, ενώ σ’ εμάς λέει τα ελαττώματά μας.