Εκείνος που πιστεύει πως το χρήμα τα κάνει όλα, είναι πρόθυμος να κάνει τα πάντα για το χρήμα.