Τι είναι το Τριώδιο;

Τριώδιο λέγεται ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας που περιλαμβάνει τους ύμνους που ψάλλονται στο ναό την περιόδο αυτή (που ονομάζεται περίοδος του “Τριωδίου”). Η περίοδος του Τριωδίου αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου (οπότε και “ανοίγει” το Τριώδιο) και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο το πρωί.

Ποια λέμε περίοδο του Τριωδίου;

Ειδικότερα, το Τριώδιο περιέχει τους ύμνους που ακούγονται την περίοδο:
α) των τριών εβδομάδων που προηγούνται της Μεγάλης Σαρακοστής (δηλαδή, 1. από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή του Ασώτου, 2. από την Κυριακή του Ασώτου μέχρι την Κυριακή της Απόκρεω και 3. από την Κυριακή της Απόκρεω μέχρι την Κυριακή της Τυρινής),
β) των πέντε εβδομάδων των Νηστειών και της εβδομάδος του Λαζάρου και
γ) της Μεγάλης Εβδομάδος (μέχρι το Μεγάλο Σάββατο το πρωί).

Γιατί ονομάζεται έτσι;

Λέγεται Τριώδιο, διότι πολλοί από τους κανόνες που ψάλλονται, αποτελούνται από τρεις μόνο ωδές και όχι εννέα, όπως συμβαίνει συνήθως.