Ο άγιος μάρτυς Ορέστης

10η Νοεμβρίου

Καταγόταν από τα Τύανα της Καππαδοκίας. Έζησε και μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Διοκλητιανός. Ήταν γνωστός για τη δύναμη της πίστης του και τη χριστιανική του δράση και για αυτό συνελλήφθη από τον ηγεμόνα Μαξιμίνο, ο οποίος προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του. Μπροστά στην άρνηση του Ορέστη, ο Μαξιμίνος διέταξε το βασανισμό του. Ο Άγιος Ορέστης βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Συγκεκριμένα, πέθανε όταν οι ειδωλολάτρες τον έδεσαν σε άλογο, το οποίο τον έσειρε για αρκετά χιλιόμετρα στο έδαφος.

Ἀπολυτίκιον

Χριστὸν ὁμολογήσας ἐπί ταῶν ἀσεβούντων, εἰδωλομανίας τὸ θράσος κάθεῖλες Ἀθλοφόρε, καὶ δόξης ἐγένου κοινωνός, αγῶνας πολυτρόπους ἐνεγκών· διὰ τοῦτό σε Ὀρέστα ὡς νικητήν, τιμῶντές σοι ἐκβοῶμεν· δόξα τῷ παρασχόντι σοι ίσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.