Ο όσιος Αντώνιος

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

12η Φεβρουαρίου

Άλλοι νομίζουν ότι ο εορταζόμενος τη 12η Φεβρουαρίου Αντώνιος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως είναι ο Αντώνιος Β΄, που πατριάρχευσε το 893 με 895 μ.Χ. Ο Αντώνιος αυτός γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Προ της πατριαρχίας του υπηρέτησε ως μοναχός, κατόπιν ως ιερομόναχος και ηγούμενος σε μια από τις μονές της πρωτεύουσας. Ήταν άνδρας όσιος, γεμάτος με αρετές, ναός ευσπλαχνίας και καλοσύνης. Άλλοι, μεταξύ αυτών και ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, νομίζουν ότι ο εορταζόμενος πατριάρχης Αντώνιος είναι ο Αντώνιος Γ΄. Αυτός άρχισε τον πνευματικό του αγώνα από τη Μονή του Στουδίου. Ο Λέων ο διάκονος γράφει για αυτόν τον Αντώνιο ότι είχε αποστολικό τρόπο ζωής και γι’ αυτό τον εμπιστεύονταν βασιλείς, πλούσιοι και όλοι οι επίσημοι, δίνοντάς του πολλά αγαθά, τα οποία ο Αντώνιος με τη σειρά του τα έδινε όλα στους φτωχούς. Ο δε σύγχρονός του ιεράρχης, επίσκοπος Χωνών, λέει: «Ο Αντώνιος ήταν καθαρός στην καρδιά, εντελώς αφιλοχρήματος, πολύ ταπεινόφρων, τελείως άκακος, φίλος της απλότητας, οπαδός της αλήθειας και της ειρήνης, τέλειος ασκητής, χωρίς καμιά οργή, με πολλή συμπάθεια. Χαρά του ήταν να ευεργετεί, πέλαγος ευσπλαχνίας, τέλειος τύπος επισκόπου με αποστολική χάρη». Αλλά είτε για τον ένα Αντώνιο πρόκειται είτε για τον άλλο, και οι δύο είναι άξιοι σεβασμού και τιμής.