Ο άγιος νεομάρτυς Ιωάννης

από τη Χαλάστρα

15η Φεβρουαρίου

Καταγόταν από την Κωλακία (Χαλάστρα) και μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη στις 15 Φεβρουαρίου 1776. Ο Ιωάννης συνέτρωγε κάποτε με κάποιους Τούρκους, οι οποίοι ξαφνικά σηκώθηκαν και είπαν πως ο Ιωάννης τους είπε ότι θέλει να γίνει Τούρκος. Αυτός με όλη του τη δύναμη φώναξε: “ΟΧΙ!”. Αυτοί επέμεναν, αλλά ο Ιωάννης ξαναφώναξε: “ΟΧΙ!!!”. Τότε, με τη βία τον έσυραν στο παζάρι, όπου τον κρέμασαν, και στη συνέχεια τον πέταξαν στη θάλασσα. Έτσι, έλαβε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.