Η αγία οσιομάρτυς Παρασκευή

(2ος αι. μ.Χ.)

26η Ιουλίου

Καταγόταν από τα περίχωρα της Ρώμης και γεννήθηκε από πλούσιους χριστιανούς γονείς. Ονομάστηκε Παρασκευή γιατί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή. Ήταν κόρη του Αγάθωνα και της Πολιτείας. Οι γονείς της, επειδή ήταν άτεκνοι, παρακαλούσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους και τους χάρισε την Παρασκευή, την οποία αφιέρωσαν στον Κύριο. Τον πλούτο που κληρονόμησε μετά το θάνατο των γονιών της η Παρασκευή, τον μοίρασε στους φτωχούς και η ίδια αποσύρθηκε σε γυναικείο μοναστήρι, όπου έζησε ασκητικά για αρκετό χρονικό διάστημα. Αργότερα, βγήκε από το μοναστήρι και άρχισε να κηρύττει τον ευαγγελικό λόγο φέρνοντας πολλούς στη γνώση του αληθινού Θεού. Η δράση της εξόργισε τον βασιλιά Αντωνίνο, ο οποίος τη συνέλαβε και της υποσχέθηκε πολλά υλικά αγαθά και απολαύσεις εάν θυσίαζε στους θεούς. Τότε η Αγία “ορθά – κοφτά” απάντησε με τα λόγια του προφήτη Ιερεμία: “Θεοί που δε δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη, ας χαθούν από το πρόσωπο της γης”! Τότε άρχισε το μαρτύριο της Αγίας που κράτησε πολύ χρόνο. Ωστόσο, με τα πολλά θαύματά της και τη θεία χάρη που τη διατηρούσε αβλαβή, έγινε αφορμή ώστε πολλοί από τους ειδωλολάτρες να οδηγηθούν στη χριστιανική πίστη, ακόμα και ο αυτοκράτορας Αντωνίνος. Ο Αντωνίνος την έβαλε σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσσα. Όταν είδε την Αγία άθικτη, δοκίμασε το υγρό στο πρόσωπό του και τυφλώθηκε! Τότε η Αγία με προσευχή έδωσε το φως στον Αντωνίνο, ο οποίος πίστεψε. Αργότερα, μαρτύρησε με αποκεφαλισμό. Είναι η προστάτης των οφθαλμιάτρων και των οπτικών.

Ἀπολυτίκιον

Tὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν, εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ ἀθληφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.