Ο όσιος Βασίλειος

ο Oμολογητής

28η Φεβρουαρίου

Ο όσιος Βασίλειος έδρασε την εποχή του αυτοκράτορα Λέοντος Γ΄ του εικονομάχου. Από νωρίς εγκατέλειψε την κοσμική ζωή και τις ανθρώπινες μέριμνες, για να αφιερωθεί σε έναν ασκητικό και μοναχικό βίο. Πράγματι, διήγε τη ζωή του με απόλυτη χρηστότητα και ευλάβεια. Αρχικά, ζούσε στο ασκητήριό του τρέφοντας το πνεύμα και την ψυχή του με τα θεία δώρα της πίστης και της αγάπης. Όταν κλήθηκε όμως να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία και να την προστατεύσει από τη λαίλαπα των κακοδόξων, ρίχτηκε με τόλμη και σθένος στον αγώνα. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε ενάντια στους εικονομάχους με πείσμα και γι’ αυτό υπεβλήθη σε δεινά βασανιστήρια. Με σιδερένια νύχια τού καταξέσκισαν το σώμα και τον τράχηλο και στη συνέχεια τον έριξαν στη φυλακή. Όταν πέθανε ο τύραννος Λέων Γ΄, ο μακαριστός Βασίλειος αφέθηκε ελεύθερος και επανήλθε στο ασκητήριό του για να συνεχίσει με αφοσίωση τη μοναστική ζωή. Από το ασκητήριό του διακήρυττε την αλήθεια και φρόντιζε για την εξάπλωση της Ορθοδοξίας. Η δράση του τον γέμιζε χαρά και αγαλλίαση όσα χρόνια ήταν εν ζωή. Ο άγιος Βασίλειος εξεδέμησε προς τον Θεό εν ειρήνη.

Ἀπολυτίκιον

Βασίλειον δώρημα τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἐδείχθης Βασίλειε ὡς βασιλεύσας παθῶν, τοῖς θείοις σου σκάμμασι· σὺ γὰρ ὁμολογίᾳ, τὸν σὸν βίον φαιδρύνας, λάμπεις δι’ ἀμφοτέρων ὡς ἀστὴρ σελασφόρος· ἐντεῦθεν τῆς ἀσαλεύτου βασιλείας ἠξίωσαι.