Ο άγιος νεομάρτυς Θεοφάνης

 

της Κωνσταντινουπόλεως

8η Ιουνίου

Εξαπατήθηκε στην παιδική του ηλικία από τους Τούρκους και εξισλαμίστηκε. Αργότερα, συναισθάνθηκε το αμάρτημά του, εξομολογήθηκε και άγνωστο που, εκάρη μοναχός. Αγωνίστηκε σκληρά με προσευχή, νηστεία, αγρυπνίες, χαμαικοιτίες, γονυκλισίες και άλλες σκληραγωγίες για την εξιλέωσή του. Αφού προπαρασκευάστηκε έτσι για το μαρτύριο, ήλθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου αναγνωρίστηκε από τους Τούρκους και οδηγήθηκε βίαια στον κριτή. Ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό και υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Και τέλος επειδή επέμενε στην χριστιανική του πίστη, τον έσφαξαν με αιχμηρά σίδερα και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στις 8 Ιουνίου 1559 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη.