Προς τους αξιότιμους παρουσιαστές του minima radio:

Αγαπητοί, πώς ο coach των Mega bytes θα κινηθεί για ένσταση στην κεντρική επιτροπή του
Μηνύματος, αφού ο ίδιος είναι επιτροπή του Μηνύματος;
Παρακαλώ να μου απαντήσετε άμεσα χωρίς δικαιολογίες και υπεκφυγές!

Με εκτίμηση