Πάω τώρα να συνεχίσω μ΄ Αριστοτέλη,
γιατί η τύχη δε με θέλει.
Γι’ αυτό βοηθήστε κύριε Ηλία,
δώστε μου μια ευκαιρία.

Και για να μη σας χαλάω και την ώρα,
κλείνω εδώ και τώρα.
Για την εκπομπή πολλά συγχαρητήρια,
σας ακούμε και στα φροντιστήρια.