ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13

Ηθικά παραγγέλματα 1 Η φιλαδελφία μενέτω, 1 Συνεχίστε ν’ αγαπάτε ο ένας τον άλλο σαν αδέρφια. 2 τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· διά ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 2 Μην ξε­χνάτε τη φιλοξενία, γιατί μ’ αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν...