ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7

Η ιεροσύνη του Μελχισεδέκ 1 Οὖτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν, 1 Αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας τον ύψι­στου Θεού. Όταν ο Αβραάμ,...