Πεντηκοστή

1) Τι έγινε την Πεντηκοστή; Έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή φωτιάς, που κάθισε πάνω από τα κεφάλια των μαθητών του Χριστού που μαζί με την Παναγία Μητέρα Του ήταν περίπου 120 άτομα, όπως μάς λένε οι Πράξεις των Αποστόλων. «Σας συμφέρει», είχε πει ο...