ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2

Η νέα ζωή των πιστών δώρο του Θεού 1 Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις, 1 Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παρα­πτωμάτων και των αμαρτιών σας. 2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα...