ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 3

Ευχές και τελικές συμβουλές 1 Τὸ λοιπὸν, προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται, καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, 1 Τέλος, αδερφοί, να προσεύχεστε για μας, ώστε ο λόγος του Κυ­ρίου να διαδίδεται και να δοξάζεται όπως συνέβη και σ’ εσάς. 2 καὶ...