ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 7

Γάμος και αποχή από το γάμο 1 Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι· 1 Έρχομαι τώρα σ’ αυτά που μου γράψατε. Καλό είναι για τον άν­τρα να μη συνάπτει σχέσεις με γυναίκα. 2 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον...