ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο συνέδριο 1 Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, 1 Ενώ αυτοί μιλούσαν στο λαό, τους πλησίασαν οι ιερείς και ο διοι­κητής της φρουράς του ναού και οι Σαδδουκαίοι, 2...