Η αγάπη δεν είναι ποτέ απασχολημένη προκειμένου να υπηρετήσει.