Αυτό που είμαστε είναι δώρο Θεού σε μας. Αυτό που θα γίνουμε είναι το δώρο το δικό μας στον Θεό.