Όταν βρίσκεσαι μόνος σου, να συλλογίζεσαι τα ελαττώματα σου. Όταν είσαι με άλλους, να ξεχνάς τα ελαττώματα τους.