Ο θάνατος δεν αφαιρεί το φως από τον πιστό. Σβήνει απλώς τη λάμπα επειδή το χάραμα έχει φτάσει.