Αν κάνεις μια ευεργεσία, μην τη θυμάσαι ποτέ. Αν όμως δεχθείς μια ευεργεσία, μην την ξεχάσεις ποτέ.