Είναι εύκολο να πεις ένα ψέμα, αλλά είναι δύσκολο να πεις μόνο ένα.