Το πρωί, προτού συναντήσεις τους ανθρώπους, συνάντησε πρώτα με την προσευχή τον Θεό. Το βράδυ, όταν αποχαιρετήσεις τους ανθρώπους, φρόντισε να αποχαιρετήσεις και τον Θεό.