Ο πραγματικά ενάρετος κάνει στα κρυφά αυτό που θα μπορούσε να κάνει μπροστά σ’ όλο τον κόσμο. Αντίθετα από τον υποκριτή.

(Μέγας Βασίλειος)