Οι άγιοι Ολυμπάς, Ροδίων, Σωσίπατρος, Τέρτιος, Έραστος και Κούαρτος

Απόστολοι από τους Ο΄ ( 70)

10η Νοεμβρίου

Ο Τέρτιος δεν αναφέρεται στο Συναξάρι του Μηναίου, αναφέρεται όμως από τον ιερό υμνωδό (Ιωσήφ) στον Κανόνα της εορτής μαζί με τους άλλους πέντε. Αναφέρονται όλοι στο ιστ΄ κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του απ. Παύλου. Οι περισσότεροι από αυτούς υπήρξαν επίσκοποι της Εκκλησίας του Χριστού. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στο κήρυγμα του ευαγγελικού λόγου, προσελκύοντας πολλούς ειδωλολάτρες. Και οι πέντε Απόστολοι έγιναν υποδείγματα αρετής. Ο Τέρτιος, ακόλουθος και συνεργός του αποστόλου Παύλου στις περιοδείες του και γραμματέας του στην προς Ρωμαίους επιστολή του, διετέλεσε κατά την παράδοση επίσκοπος Ικονίου. Ο Ολυμπάς και ο Ροδίων ακολούθησαν τον κορυφαίο απόστολο Πέτρο στη Ρώμη και αποκεφαλίστηκαν την εποχή του Νέρωνα (54 μ.Χ.). Οι άλλοι τρεις είχαν τέλη ειρηνικά και διετέλεσαν επίσκοποι Ικονίου ο Σωσίπατρος, Βηρυτού ο Κούαρτος και Νεάδος της Φοινίκης ο Έραστος. Αναφέρει ο Παύλος στην ίδια επιστολή του: «ασπάζονται υμάς… και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου» και «ασπάζεται υμάς Έραστος ο οικονόμος της πόλεως και Κουάρτος ο αδελφός».

Ἀπολυτίκιον

Tῆς σοφίας τὸν λόγον καταπλουτήσαντες, τῆς εὐσεβείας φωστῆρες καὶ ὑποφῆται σοφοὶ, ἀνεδείχθητε ἡμῖν Χριστὸν κηρύττοντες, Κούαρτε Ἔρασμε κλεινέ, Τέρτιε καὶ Ὀλυμπᾶ, Σωσίπατρε καὶ Ῥοδίων, Ἀἀπόστολοι θεηγόροι, φωταγωγοὶ τῶν καρδιῶν ἡμῶν.