Ο άγιος Νήφων

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

11η Αυγούστου

Καταγόταν από την Πελοπόννησο και από γονείς επιφανείς και ενάρετους. Εγκατέλειψε κρυφά το σπίτι του και ασπάστηκε το μοναχικό βίο. Μόνασε σε διάφορα μέρη και είχε ως εργασία την καλλιγραφία. Κατέληξε στη Μονή Διονυσίου στο Άγιο Όρος και διετέλεσε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και αργότερα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Η εκλογή του ως πατριάρχου προκάλεσε τις αντιδράσεις των αντιπάλων του. Όταν για τρίτη φορά κλήθηκε να ποιμάνει τη Μεγάλη Εκκλησία, αρνήθηκε να δεχτεί την εκλογή. Ως πατριάρχης ο Νήφων προσπάθησε να αναδιοργανώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στα δύσκολα εκείνα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.

Απολυτίκιον

Ἔργοις ἔλαμψας, τῆς εὐσεβείας, πᾶσαν ηὔγασας τὴν Ἐκκλησίαν, τῆς ταπεινώσεως τρόποις ὑψούμενος· ἀσκητικῶς δοξασθεὶς γὰρ ἐν Ἄθωνι, πατριαρχῶν καλλονὴ ἐχρημάτισας.Νήφων ἔνδοξε, θείων χαρίτων ἔμπλησον, τοὺς πίστει καὶ πόθῳ σε μεγαλύνοντας.