Η αγία Θεοδώρα

η Βασίλισσα

11η Φεβρουαρίου

Καταγόταν από το χωριό Έβεσσα της Παφλαγονίας, νωρίς όμως η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας της ονομαζόταν Μαρίνος και κατείχε το βαθμό του δρουγγάριου. Η μητέρα της, που ονομαζόταν Θεοκτίστη, διακρινόταν για την ένθερμη προσήλωσή της στην Ορθοδοξία, την οποία εργάστηκε να μεταδώσει και στα παιδιά της. Η Θεοδώρα είχε πέντε αδέλφια: τη Σοφία, τη Μαρία, την Ειρήνη, τον Βάρδα και τον Πετρωνά. Το 830 μ.Χ. παντρεύτηκε τον βασιλιά Θεόφιλο. Όταν το 842 μ.Χ. πέθανε ο Θεόφιλος που ήταν εικονομάχος, τη βασιλεία ανέλαβε η Θεοδώρα, διότι ο γιος της Μιχαήλ ήταν πολύ μικρός. Αμέσως τότε συγκάλεσε Σύνοδο που αποφάσισε την αναστήλωση των αγίων εικόνων.

Δυστυχώς όμως αργότερα, ο γιος της και ο αδελφός της Βάρδας διέταξαν τον άλλο αδελφό της Πετρωνά να κλείσει την ίδια με τις θυγατέρες της αναγκαστικά στη Μονή Γαστρίων. Εκεί η Θεοδώρα αφοσιώθηκε αποκλειστικά στα θεία και εργάστηκε να παρηγορήσει τις θυγατέρες της στρέφοντας την ψυχή τους στη χριστιανική ευσέβεια, τη μόνη άγκυρα των ψυχών μέσα στην κοσμική αστάθεια και ματαιότητα. Το λείψανο της αγίας Θεοδώρας βρίσκεται σήμερα στην Κέρκυρα, στο ναό της Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης.

Ἀπολυτίκιον

Δωρεῶν τῶν ἐνθέων οὖσα ἐπώνυμος, τὴν Ἐκκλησίαν φαιδρύνεις βασιλικαῖς δωρεαῖς, ὡς θεόγλυπτος εἰκὼν θείας φρονήσεως· τῶν γὰρ εἰκόνων τῶν σεπτῶν, τῶν τιμῶν ὡς σχετικήν, ἐτράνωσας Θεοδώρα, τῶν Βασιλίδων ἀκρότης, τῶν Ὀρθοδόξων ἐγκαλλώπισμα.