Οι άγιοι ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

οι Φωτιστές των Σλάβων

11η Μαΐου

Γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (9ος αι. μ.Χ.) από οικογένεια επιφανή και θεοσεβή. Μεγαλύτερος από τα δύο αδέλφια ήταν ο Μεθόδιος, ο οποίος γεννήθηκε το 815 μ.Χ., ενώ ο Κύριλλος ήρθε στον κόσμο 12 χρόνια αργότερα, το 827 μ.Χ. Όταν ήταν ακόμη σε νεαρή ηλικία μετέβησαν στη Μονή του Πολυχρονίου στην Κωνσταντινούπολη, όπου και διδάχθηκαν το μοναχικό βίο. Ο Κύριλλος έλαβε ανώτερη μόρφωση και υπήρξε μαθητής του μεγάλου Φωτίου, κληρικός και καθηγητής της φιλοσοφίας και θεολογίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μεθόδιος, προικισμένος με πρακτικό νου διακρίθηκε ως διοικητής σλαβικής επαρχίας και ύστερα ως ηγούμενος της Μονής Πολυχρονίου της μικρασιατικής Βιθυνίας. Οι δύο αδελφοί αρχικά είχαν αναλάβει και είχαν φέρει με επιτυχία σε πέρας αποστολή στη χώρα των Χαζάρων της νότιας Ρωσίας (860 μ.Χ.). Όταν ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλαύος ζήτησε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μιχαήλ Γ΄ να στείλει στη χώρα τους αποστόλους, ο αυτοκράτορας και ο πατριάρχης Φώτιος τους έστειλαν για τον σκοπό αυτό στη Μοραβία ως κατόχους της σλαβικής γλώσσας, αλλά και διότι είχαν φτάσει σε ανώτατο βαθμό θεολογικής κατάρτισης και σοφίας για να εκτελέσουν έργο θεάρεστο. Ο Κύριλλος επινόησε τη κυριλλική γραφή, της οποίας τα περισσότερα γράμματα ήταν από την ελληνική γλώσσα. Στη γλώσσα αυτή μετέφρασαν τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας και μεγάλο μέρος της Αγίας Γραφής. Ήλθαν όμως σε αντίθεση με τους κληρικούς του φραγκικού (γερμανικού) κράτους και μετέβησαν στη Ρώμη, όπου ο Κύριλλος απεβίωσε το 869 μ.Χ. Ο Μεθόδιος επέστρεψε στη Μοραβία και έλαβε την άδεια να λειτουργεί στη σλαβική γλώσσα ως αρχιεπίσκοπος των Σλάβων (Μοραβίας και Παννονίας). Εξ αιτίας των Βαυαρών επισκόπων ο Μεθόδιος καθαιρέθηκε από το αξίωμα και φυλακίστηκε (870 μ.Χ.) και επεβλήθη η λατινική. Ο Μεθόδιος πέθανε το 885 μ.Χ. Θεωρούνται δικαίως, φωτιστές των Σλάβων και της Ευρώπης γενικά και ο πάπας εισηγήθηκε να είναι προστάτες της Ενωμένης Ευρώπης, αν και εστάλησαν από την Κωνσταντινούπολη.