Οι άγιοι μάρτυρες Τρόφιμος και Θαλλός

11η Μαρτίου

Μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού (284-305 μ.Χ.). Κατάγονταν από την πόλη Στρατονίκη ή Στρατονίκεια της Καρίας (σημερινό Αϊδενελλί). Επειδή ομολόγησαν τον Χριστό τους λιθοβόλησαν για αρκετή ώρα, εκείνοι όμως έμειναν αβλαβείς. Βλέποντας αυτό ο ηγεμόνας της Λαοδικείας, Ασκληπιός, τους άφησε ελεύθερους. Αργότερα όμως και πάλι τους συνέλαβαν πιέζοντάς τους να αρνηθούν τον Χριστό. Αφού δεν κατάφερε τίποτα ο ηγεμόνας, έδωσε διαταγή να τους δέσουν γυμνούς σε ξύλο και να σχίσουν τις σάρκες τους. Τελικά μαρτύρησαν με σταυρικό θάνατο. Η γυναίκα του άρχοντα Ασκληπιού ράντισε με μύρα τη θήκη των αγίων λειψάνων και άπλωσε πάνω σε αυτήν πολύτιμο σεντόνι. Οι χριστιανοί συμπατριώτες των Αγίων, Ζώσιμος και Αρτέμιος, πήραν τη θήκη των αγίων λειψάνων από την πόλη και τη μετέφεραν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους Στρατονίκη, στην τοποθεσία Λατομεία.