Ο άγιος απόστολος Φίλιππος

από τους Επτά Διακόνους

11η Οκτωβρίου

Καταγόταν από την Καισάρεια της Παλαιστίνης και ήταν διάκονος μεταξύ των επτά διακόνων της πρώτης Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, τους οποίους χειροτόνησαν οι δώδεκα Απόστολοι. Ήταν έγγαμος και είχε τέσσερις θυγατέρες, προικισμένες με το προφητικό χάρισμα. Ο Φίλιππος όμως δεν στάθηκε μόνο στην Ιερουσαλήμ. Περιόδευσε σε πολλές πόλεις κηρύττοντας τον ευαγγελικό λόγο. Αρχικά πήγε στη Σαμάρεια και κήρυξε το Ευαγγέλιο, ως γνήσιος και αυτός απόστολος Ιησού Χριστού. Εκεί, στη Σαμάρεια, μέσω του κηρύγματός του βάπτισε χριστιανό και το Σίμωνα τον μάγο.

Στον δρόμο του από την Ιερουσαλήμ προς τη Γάζα συνάντησε τον Αιθίοπα ευνούχο της βασίλισσας Κανδάκης, και αφού τον κατήχησε, τον βάπτισε και αυτόν χριστιανό. Έπειτα, ο Φίλιππος μετέβη στην πόλη Άζωτο, όπου κήρυξε το λόγο του Θεού, οδηγώντας πολλές ψυχές στη σωτηρία. Κατόπιν, πήγε στις Τράλλεις της Λυδίας. Στην πόλη αυτή ο Φίλιππος, έμεινε αρκετό καιρό κηρύττοντας το λόγο του Ευαγγελίου και διδάσκοντας την χριστιανική πίστη. Με τη διδασκαλία του έπεισε όλους σχεδόν τους κατοίκους της πόλης να πιστέψουν στον Χριστό. Για τη θεάρεστη δράση του ο Φίλιππος τιμήθηκε με το χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Αφού λοιπόν ευαρέστησε τον Θεό, κτίζοντας μάλιστα και ιερό ναό, παρέδωσε το πνεύμα του στον

Ἀπολυτίκιον

Θείας χάριτος πλήρης ὑπάρχων, διηκόνησας τῇ Ἐκκλησίᾳ ὡς Διάκονος τοῦ Λόγου, Ἀπόστολε, θεοσημείαις δὲ θείαις χρησάμενος, τῆς Σαμαρείας τὰ πλήθη κατηύγασας. Μάκαρ Φίλιππε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἦχος γ’

Ἀπόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῶ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχη ταὶς ψυχὰς ἡμῶν.